Amazon Simple Storage Service

 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) förser utvecklare och IT-team med säker, hållbar och höggradigt skalbar objektlagring. Amazon S3 är enkelt att använda med ett okomplicerat webbtjänstgränssnitt för att lagra och hämta data oavsett storlek från alla platser på internet. Med Amazon S3 betalar du bara för den lagring du faktiskt använder. Det finns ingen minimiavgift och inga installationskostnader.

Viktigaste fördelarna med Simple Storage Service:


Replikering mellan regioner
Replikering mellan regioner ger automatisk, snabb och tillförlitlig datareplikering mellan AWS-regioner. Alla objekt som hämtas till en S3-bucket replikeras automatiskt till en bucket på en destination i en annan AWS-region än den du har valt

Kryptering
Du kan ladda upp/ned data till Amazon S3 via SSL-krypterade slutpunkter. Amazon S3 kan automatiskt kryptera vilande data och du kan välja mellan att hantera nycklar via AWS Key Management Service (AWS KMS) och låta Amazon S3 hantera dem åt dig, eller tillhandahålla dina egna nycklar

Säkerhets- och åtkomsthantering
Amazon S3 erbjuder flera mekanismer för att kontrollera och övervaka vem som får åtkomst till dina data och hur, när och var de kan få åtkomst till dem

Övervakning och kontroll av kostnader
Amazon S3 har flera funktioner för att hantera och kontrollera kostnader, inklusive bucket-taggning för att hantera kostnadsallokering och -integrering med Amazon CloudWatch och få faktureringsaviseringar

 

Klicka här för att beställa

SES

StreamOne Enterprise Solutions (SES) använder inte InTouch Credentials. För att skapa ett konto, kontakta oss