Amazon Glacier Vault (Bucket)

 

Amazon Glacier är en säker, hållbar och mycket kostnadseffektiv lagringstjänst för arkivering och onlinesäkerhetskopiering av data. Kunder kan på ett säkert sätt lagra stora eller små datavolymer för så lite som 0,01 USD per gigabyte per månad – en avsevärd besparing jämfört med en lokal lagringslösning. För att hålla kostnaderna nere har Amazon Glacier optimerats för data som sällan används och där en hämtningstid på flera timmar är lämpligt.

Viktigaste fördelarna med Amazon Glacier Vault (Bucket):

Arkiv

Data lagras i Amazon Glacier i s.k. arkiv. Ett arkiv kan vara alla typer av data som ett foto, en video eller ett dokument. Du kan överföra en enskild fil som ett arkiv eller samla flera filer i en TAR- eller ZIP-fil och ladda upp den som ett arki

Lagring i valv

Amazon Glacier lagrar alla arkiv i vart och ett av dina valv för haveriberedskap eller tillfällig avstämning. Valvlagringen uppdateras ungefär en gång om dagen. Amazon Glacier maintains an inventory of all archives in each of your vaults for disaster recovery or occasional reconciliation. The vault inventory is updated approximately once a day.

Principer för valvåtkomst

Med principer för valvåtkomst kan du enkelt hantera åtkomsten till enskilda Glacier-valv. Du kan definiera en åtkomstpolicy direkt för ett valv och bevilja åtkomst för användare och affärsgrupper inom din organisation, men även för externa affärspartners

Åtkomstkontroll
Amazon Glacier använder AWS identitets- och åtkomsthantering (IAM) för att hjälpa dig att på ett säkert sätt kontrollera åtkomsten till AWS och dina Amazon Glacier-data

 

Klicka här för att beställa

SES

StreamOne Enterprise Solutions (SES) använder inte InTouch Credentials. För att skapa ett konto, kontakta oss