Oracle

Med Oracle Cloud Application Deployment and Management, som innehåller IaaS, PaaS och SaaS samt tillhandahåller en marknad för programvara, kan partner göra följande:

  • Snabbt utveckla och distribuera företagsprogram
  • Minska driftskostnaderna genom att sänka kapitalutgifterna
  • Aktivera backend-program och skapa egna mobilappar

 

Tillgängliga produkter och tjänster: