NetEnrich

Tech Datas samarbete med NetEnrich betyder att dess partner kan bli leverantörer av hanterade molntjänster. Detta samarbete möjliggör vitlistade hanteringstjänster för Azure och andra avancerade offentliga tjänster och hybridtjänster för partner. Detta inkluderar möjligheten att bedöma dina kunders molnberedskap, skapa en avkastnings- och fördelsanalys samt planera och hantera migrering till Azure. Återförsäljare kan också erhålla återkommande intäkter genom att tillhandahålla hanterings-, drift- och säkerhetstjänster.

Tillgängliga produkter och tjänster