Managerade molntjänster 24/7

 
 

Publika moln är byggda för att tillhandahålla infrastruktur med hög prestanda samt integration av hårdvara, programvara och annan stödjande infrastruktur. Som sådana är de i allt högre grad de mest kostnadseffektiva och flexibla affärslösningarna för organisationer runt om i världen. När din kund har köpt och konfigurerat sin publika molnmiljö behöver dom tänka på hur hanteringen av administrativ support skall skötas.

Om din kund inte redan har dessa kompetenser i sin organisation kan det skapas utmaningar som hindrar interna team från utveckling, innovation och testande av nya idéer.

Våra tjänster:

Tech Data har ett managerat tjänste-erbjudande för molnet som tillhandahålls av våra kompetenta tekniker och som även omfattar nödvändig administrativ support för att managera en offentlig molnmiljö.

Tech Datas supportteam kan ta sig an omfattande administration, oavsett om din kund har varit verksam i en befintlig molnmiljö eller nyligen har migrerat.

Tech Datas managerade white label tjänst, Cloud Express, är applicerbar för både AWS- och Microsoft Azure-miljöer och gör det möjligt för partners att växa, utveckla och transformera sin publika moln affär samt dra nytta av högre marginaler. Tjänsten levereras med hjälp av en avancerad digital plattform som snabbar upp registrering av leverantörsmoln samt ger hög nivå av automatisering vilket minskar tid för problemlösning och sänker kostnader.

24/7 Managerade Cloud tjänster - Innehåll


Broschyr för Cloud Express molntjänst

Läs mer om Cloud Express, vår managerade tjänst för publika moln

Läs mer