Säkerhet

 
 

I takt med att tekniken blir allt mer omfattande och sofistikerad, behövs mer specialiserade IT-kunskaper och resurser för att säkerställa att systemen fungerar på ett snabbt och säkert sätt. Denna extra kostnad är en risk för de flesta IT-leverantörer och är ofta ett hinder när de vill driva nya möjligheter.

Tech Data hjälper dig att möta denna resursutmaning med en portfölj av managerade tjänster. Genom att förstärka de egna resurserna med Tech Datas mycket erfarna och certifierade experter kan du se fram emot nya tjänstemöjligheter på den snabbt växande säkerhetsmarknaden. Ta del av regelbundna intäkter och utökat kundengagemang utan att ta tid från din kärnverksamhet.

Med Tech Datas white label managerade tjänster kan du enkelt nyttja eller återförsälja ett brett utbud av kompetenser, resurser, verktyg och fördefinierade tjänster när du behöver dem. Det är det mest flexibla och riskfria sättet att försöka vinna nya affärer eller frigöra det tekniska teamets tid så att de kan fokusera på projekt med högre prioritet.

Läs mer

Molnsäkerhet - innehåll


Broschyr om säkerhetstjänster

Läs mer om våra managerade säkerhetstjänster

Läs mer