Molnmigrering

 
 

Företag går över till molnet för att få skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet och de vill därför migrera befintliga applikationer och data till nya molnbaserade miljöer. Att flytta företagsprogram och data utanför datacentret eller mellan molnplattformar är ingen lätt uppgift. Expertis, verktyg och planering säkerställer att inget glöms bort, inklusive kostnader, säkerhet, managering och utbildning av personal.

Våra tjänster:

Tech Datas tjänst för molnutvärdering och migrering av Azure & AWS är designad för att supporta utveckling av en effektiv strategi som helt integrerar molnet och hybrid-IT samt ger lägre risk och minskad komplexitet för kunderna.

Molnutvärderingar och migreringar varierar beroende på skalbarhet, varaktighet, kostnad och komplexitet och kan skräddarsys för att passa kundens behov. Tech Data arbetar tillsammans med våra partners för att tillhandahålla den kunskapsnivå som krävs.

Vår tjänst är relevant för alla storlekar av migrering – från workload på en enda server till stora utmaningar på företagsnivå.

Molnmigrering - innehåll


Broschyr - molnutvärdering och migreringstjänst för Azure

Läs mer om vår molnutvärdering och migreringstjänst för Azure

Läs mer

Broschyr - molnutvärdering och migreringstjänst för AWS

Läs mer om vår molnutvärdering och migreringstjänst för AWS

Läs mer