Våra molnportaler gör det svåra enkelt

 
 

Två olika vägar till molnet

Just nu har Tech Data två molnportaler som är skräddarsydda för olika kundbehov. Läs vidare i vår jämförelse om vilken portal som bäst passar dig och dina kunders behov. 

 

StreamOne Enterprise Solutions

StreamOne Enterprise Solutions (SES) är portalen för dig som säljer infrastrukturtjänster och behöver avancerade fakturerings funktioner och detaljerade analysverktyg.

Våra Molnportaler - en jämförelse

StreamOne Cloud Marketplace
(SCM)

StreamOne Enterprise Solutions
(SES)

Jag vill ha en plattform som förenklar och snabbar upp molntransaktioner, och som är mycket snabbare än att hantera enskilda leverantörers processer

Jag vill kunna sälja multicloudtjänster - SaaS som månads- eller årsprenumerationer, och hantera dem åt min slutanvändare

Jag vill kunna sälja komplexa multicloudtjänster - IaaS och -PaaS och erbjuda mina slutanvändare självbetjäningsåtkomst för etablering, rapportering och hantering av förbrukningen i realtid.

Jag vill snabbt och enkelt kunna få mer information, köpa och hantera molntjänster

Jag vill att mina slutkunder själva ska kunna köpa och hantera molntjänster

Jag vill ha åtkomst till färdigpaketerade hybridlösningar för att hjälpa mig att komma igång med komplexa molnlösningar

Automatisk fakturering är mycket viktigt för mig

För tillfället har jag inget behov av en kundorienterad onlinehandelsportal

Min målgrupp är medelstora och stora företagskunder

Min målgrupp är  små och medelstora företagskunder

Jag vill erbjuda mina egna lösningar utöver IaaS

Mer information

Mer information