Cloud Support Services (CSS): Modular solutions tailored to suit every need

 
 

Som en återförsäljare av Microsoft CSP måste du säkerställa minsta möjliga nedtid för dina kunder. Vi på Tech Data kan hjälpa till med en teknisk supporttjänst som du kan känna dig trygg med. Frigör dina interna resurser till att fokusera på mer strategiska aktiviteter, utnyttja vår Professional Cloud Support Service för att växa din molnaffär.

Summary of our plans

CSS Elite Partner Program

Basic

CSS Elite Core

CSS Elite Core
White Label

CSS Elite Core
All-in

CSS Elite Core
All-in White Label

Standard Features

 

 

 

 

 

Unlimited CSP tickets

Contact methods: Webform

Contact methods: Live chat

 

Contact methods: phone

 

 

 

24/7 access and 9-6 BH Incident Management

 

 

 

 

24/7 access and Incident Management

 

IRTi SLA: 1, 2, 4, 6 hours according severity

 

IRTi SLA: 4, 8, 12, 16 hours according severity

 

 

 

 

Premier support L3 escalation to Microsoft

 

12 months contract with auto-renewal policy 

 

Partner’s brand service setup and customization

 

 

 

Direct access for every end customers

 

 

 

ad-hoc end customer Customization with Add-ons

 

ADD-ONS enabled

 

 

 

 

 

End customer access

 

 

 

On-premises support

 

5 Tickets end customer access

 

 

 

Enterprise Agreement

 

Partner Gold SLA

 

Partner Platinum SLA

 

Partner Diamond SLA

 

End customer Diamond SLA