Slipp dubbla plattformar med Voice

När en molnbaserade telefonilösning kombineras med Teams kan de två områdena förenas på ett sätt som både sänker driftkostnader och ger företaget en framtidssäkrad telefonilösning.

 
 

Låt telefonin prata med Teams

Allt fler företag anammar Microsoft Teams för att samarbeta smart och smidigt, i synnerhet sedan covid 19-pandemin har fått oss att jobba hemifrån i mycket högre grad än tidigare. Att integrera molnbaserad telefoni i Teams ger slutanvändarna ännu bättre förutsättningar.

Historiskt har företagens telefoni och IT varit skilda saker, även om det alltid funnits vissa synergier dem emellan. När molnbaserade telefonilösningar kombineras med Teams kan de två områdena förenas på ett sätt som både sänker driftkostnader och ger företaget en framtidssäkrad telefonilösning.

Men framför allt effektiviseras verksamheten genom att slutanvändarna får en mycket bättre upplevelse.

Slipp dubbla plattformar

Under det senaste året har många företag och organisationer på allvar kommit igång med Microsoft Teams till följd av pandemin. När medarbetare nu sitter utspridda i sina hem, så har digitala möten, chattar, projektplanering och dokumentdelning via Teams blivit vardagsmat över hela världen. Samtidigt sitter många företag på dubbla plattformar, med telefonin isolerad från Teams.  Nu finns det tjänster som råder bot på detta, integrerar telefonin direkt i Teams och därigenom ger många synergier.

– Många känner nog igen problematiken med att bli avbruten åt ena eller andra hållet, då antingen telefonen ringer när man är i digitalt möte eller också någon kontaktar en på Teams när man talar i telefon. Men pratar Teams och telefonitjänsten med varandra och dina kolleger ser direkt i Teams att du är upptagen, oavsett om det beror på att du sitter i möte eller talar i telefon. Systemet kan också agera helautomatiskt utifrån vad du gör för ögonblicket och till exempel koppla ur dig från telefonins svarsgrupper när du sitter i möte.

Billig i drift och uppdaterad

Alla traditionella basfunktioner som svarsgrupper och automatisk telefonist med tonval följer med i det molnbaserade telefonisystemet. Den som fortfarande sitter med fasta växlar kan spara in dyra driftkostnader genom att eliminera all hårdvara och istället få en driftsäker, molnbaserad telefonitjänst som kontinuerligt uppdateras med nya funktioner och finesser. Driftansvaret överlämnas till leverantören och allt som behövs är Teams och en internetuppkoppling.

Vill du prata om Voice, hör av dig till oss!