New Commerce Experience - Azure

 
 

News
25 okt 19 Författare: Jonas Pircher

Den 1 November 2019 lanserar Microsoft sin nya förenklade avtalsform för licenser och molntjänster 

Med New Commerce Experience konsoliderar Microsoft sina priser & avtal vid inköp av cloudtjänster för att effektivisera och förenkla för sina kunder. Den första tjänsten som påverkas är Azure.

 

Några viktiga datum för Dig att hålla reda på:

Microsoft Partner Agreement:

  • Nytt avtal som ersätter tidigare Microsoft Cloud Reseller Agreement & Cloud Distributor Agreement. Start 1 September.
  • Måste aktivt godkännas av dig som Partners innan den 31 Januari. Partners som inte godkänt avtalet kommer inte att kunna addera nya kunder/tjänster, förnya tjänster eller göra några förändringar på existerande prenumerationer.

Microsoft Customer Agreement:

  • Nytt avtal som ersätter tidigare Microsoft Cloud Agreement och kommer att vara obligatoriskt för att alla slutkunder som vill köpa ”nya” Azure under CSP. Start 1 Oktober.
  • Efter den 1 Januari 2020 tas Microsoft Cloud Agreement bort och nya Microsoft Customer Agreement kommer att bli obligatoriskt!

Här kan du läsa mer ingående om förändringen:

https://partner.microsoft.com/en-us/resources/collection/new-azure-experience-in-csp#/

Microsoft is introducing a new commerce experience in CSP for Azure

Partner resources page

New commerce för Azure teknisk information:

API: http://assetsprod.microsoft.com/preview-partner-center-api-documentation.pdf

UI: http://assetsprod.microsoft.com/preview-partner-center-ui-how-to-documentation.pdf

Andra bra länkar:

Kom igång med ditt faktureringskonto för Microsoft Partner Agreement (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/mpa-overview )

Azure Cost Management för Partners: (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management/get-started-partners)

Skapa en ny Azure subscription i Azure portalen:  (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-create-subscription )

Cancellera en Azure subscription (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/billing-how-to-cancel-azure-subscription )

Bli fakturamottagare för en Azure subscriptions i ditt MPA account(https://docs.microsoft.com/en-us/azure/billing/mpa-request-ownership)

 

Vill du ha mer information om detta tveka inte att maila till license@techdata.nu